KOL-Ce Tam Ekran Yapma

[code lang=”Delphi”]
procedure Tform1.TamEkran;
begin
SHFullScreen(Form.Handle, SHFS_HIDETASKBAR or SHFS_HIDESTARTICON or SHFS_HIDESIPBUTTON);
DestroyWindow(SHFindMenuBar(Form.Handle));
ShowWindow(findwindow(‘HHTaskBar’, ”), SW_HIDE); // burası wince için.
MoveWindow(Form.Handle, 0, 0, GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN), GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN), True);
MoveWindow(Form.Handle, 0, 0, GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN), GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN), True);
Form.HasBorder := False;
end;

[/code]

Kullanmak için formun oluşturulurken şunları yazın..
[code lang=”Delphi”]
procedure TForm1.KOLForm1FormCreate(Sender: PObj);
begin
form.CreateWindow;
TamEkran;
end;
[/code]

Eğer sistem wince ise taskbar’ ı tekrar göstermemiz gerekiyor..
[code lang=”Delphi”]
procedure TForm1.KOLForm1Close(Sender: PObj; var Accept: Boolean);
begin
if CePlatform=cpWinCE then    ShowWindow(findwindow(‘HHTaskBar’,”),SW_SHOWNORMAL);

end;[/code]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir